Tag: protoanarchizm

0

„Mitozofia sarmacka” – Jany Waluszko

Bo piękno na to jest, by zachwycało Do pracy – praca, by się zmartwychwstało Wstęp o tytule i zasadach pracy Kiedy myślałem nad tytułem tego utworu, długo nie wiedziałem jak go zakończyć; miało więc...

0

Anarchizm świętej Rusi #17 (2/2002)

W powszechnej opinii cechą charakterystyczną rosyjskiej kultury, odróżniającą ją od Zachodu, jest jej autorytaryzm. Rzadko dostrzega się drugą stronę medalu, jaką są rosyjskie tradycje anarchistyczne, dużo starsze i żywotniejsze od zachodnich. Wyrosły one –...