Publikacje

Końcem 1997 roku nazwę „INNY ŚWIAT” przybrało również wydawnictwo, które zająć się miało wydawanie książek oraz broszur.  Wydawnictwo stawia sobie za cel nie tylko propagandę anarchistyczną (taki charakter miały niektóre z naszych pozycji), ale i również przedstawienie historii ruchu wolnościowego, jak i propagowanie różnych kierunków w ruchu.
Do tej pory w ramach Wydawnictwa INNY ŚWIAT ukazały się następujące publikacje:

 

S. Juan – Navarro
„Anarchistyczne miasto Ameryki
Wolnościowe utopie miejskie nowego świata.”

Jak wskazuje sam tytuł, rzecz poświęcona jest realizacji utopijnych projektów anarchistycznych w obu Amerykach na przełomie XIX i XX wieku. Sporo miejsca poświęcono również literackim projektom przyszłego wolnościowego społeczeństwa.

 


D. Nolan, F. Thompson
„Joe Hill
Autor pieśni Industrial Workers of the World.”

Rys historyczny poświęcony najbardziej znanemu pieśniarzowi związanemu z ruchem związkowym i anarchistycznym. Broszura przedstawia zarys życia i twórczości Joe Hilla oraz sprawę przez którą został postawiony przed sądem i w ostateczności rozstrzelany.

 


„Więzień AmeryKKKi. Harold H. Thompson. Publikacje zebrane”

Niniejsza broszura stanowi zbiór artykułów autorstwa amerykańskiego anarchisty który odsiaduje obecnie wyrok dożywocia w więzieniu w stanie Tennessee.
Główną tematyką owych artykułów jest więzienie oraz amerykański system nie-sprawiedliwości.
Dochód ze sprzedaży tej broszury przeznaczony jest na działalność Anarchistycznego Czarnego Krzyża, organizacji pomagającej antyautorytarnym więźniom i osobom represjonowanym.

Na zawartość składają się następujące teksty:

  • Kto to jest Harold H. Thompson
  • Wojna z terroryzmem a skutki 9/11
  • Abu Ghraib a traktowanie więźniów w systemie karnym Stanów Zjednoczonych
  • Anarchiści a kontrola na bronią palną w Stanach Zjednoczonych AmeryKKKi
  • Rola więzień w systemie kapitalistycznym
  • Chcieć to móc
  • Dlaczego antyfaszyści w dużej mierze ignorują więźniów
  • Apel więźnia stanowego przeciwko zakazowi politycznych publikacji/materiałów anarchistycznych w więzieniach stanu Tennessee

  „Jestem antyautorytarnym, antyrasistowskim i antyseksistowskim rewolucjonistą anarchistycznym z dumnej rodziny irlandzkiej.
Jestem też wegetarianinem i w pełni popieram ruch wyzwolenia zwierząt.
Stoję po stronie praw człowieka i obywatela i nie zamierzam dać się złamać czy zastraszyć ani poddać się.
Solidaryzuję się ze wszystkimi walczącymi przeciwko uciskowi, ale w szczególności z moimi braćmi i siostrami w ruchu anarchistycznym.”

Harold H. Thompson


„Postanarchizm”

Broszura „Postanarchizm” jest zbiorem tekstów, mającym za zadanie przedstawienie nowej idei, łączącej tradycyjny anarchizm z postmodernistyczną filozofią.
Na broszurę składają się zarówno teksty opisujące z pozytywnej strony nowy kierunek w myśli wolnościowej, jak i będące jego krytyką, a są to następujące teksty:
-Jason Adams – Postanarchizm w pigułce
-Saul Newman – Polityka postanarchizmu
-Jesse Cohn, Shawn P. Wilbur – Co jest nie tak z postanarchizmem
-Anarchizm poststruktualistyczny – wywiad Rebecci DeWitt z Todd’em May

„W ciągu ostatnich kilku lat dało się zaobserwować rosnące zainteresowanie czymś, co jest określane w skrócie jako „postanarchizm”. Ze względu na to, że reprezentuje on niezwykle różnorodne grono opinii, jest często nadużywany. Jest to także termin, który odnosi się do wielu prób odczytania na nowo anarchizmu w świetle znaczących osiągnięć współczesnej radykalnej teorii i w świecie idei w ogóle, które biorą swój początek w wydarzeniach paryskiego Maja’68 i w środowisku francuskich intelektualistów.”


T. Sajewicz
„Zapomniana wojna
Anarchiści w ruchu oporu przeciw rządom Franco 1939-1975”

Niniejsza broszura stanowi pierwszą w Polsce publikację dotyczącą udziału anarchistów w ruchu oporu przeciwko dyktaturze Franco w Hiszpanii. Tekst odnosi się do lat 1939- 1975, czyli od zakończenia wojny domowej i powstania pierwszych anarchistycznych grup oporu, aż do śmierci dyktatora, która oznaczała również zakończenie walki przeciwko jego rządom. Opisane tutaj dzieje ruchu oporu są niezwykle interesującą, a w Polsce prawie nieznaną częścią działań międzynarodowego ruchu anarchistycznego.

„Kiedy przegraliśmy wojnę, ci którzy walczyli nadal, stali się Ruchem Oporu. Ale dla świata Ruch Oporu to byli przestępcy, ponieważ to Franco ustalał prawa, nawet jeśli w stosunku do politycznych przeciwników zdecydował się łamać zasady określone przez konstytucję. Świat nadal uważa nas za przestępców. Kiedy zamyka się nas w więzieniu, liberałowie nie są zainteresowani, ponieważ jesteśmy „terrorystami”. Będą bronić więźniów sumienia, ponieważ są niewinni; cierpieli od tyranii, ale nie stawiali jej oporu”
Miguel Garcia

Broszura wydana wspólnie z grupą anarchistyczną „solidarność”


H. Bey
„Millennium”
tłumaczenie: K. Szlendak

Wizja anarchizmu trzeciego tysiąclecia napisana przez jednego z najoryginalniejszych współczesnych teoretyków wolnościowych. Nowe formy oporu, walki i podejścia do rewolucji, nowe i niecodzienne sojusze w walce z Kapitałem, nieszablonowe podejście do kwestii religii czy nacjonalizmu. Obowiązkowa lektura na nowe tysiąclecie!!!

„Millennium nie opisuje systemu czy ideologii, to prorocza acz doraźna ocena tego, co ktoś nazywał lewicą czy prawicą. Zarazem jednak można to potraktować jako milenijny manifest dla XXI wieku, wizje „oświecone anarchii” (by zacytować Gandhiego), świętej wojny bez przemocy na rzecz pokoju.”
Wayne John Sturgeon


N. Michejda
„Płonie Babilon”

Kulisy wojny w Iraku! Dlaczego tak wiernymi psami wojny okazali się dawni polscy dysydenci z Gazety Wyborczej? Co łączyło rodzinę Bush’ów i niemieckich narodowych socjalistów? Kto zbroił Saddama Husajna jeszcze 20 lat temu? O wszystkim tym przeczytacie w powyższej broszurze opatrzonej dodatkowo zdjęciami z polskich demonstracji antywojennych.

Broszura wydana wspólnie z Oficyną Wydawniczą „ULICA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”

 


R. Kasprzycki
„Królestwo nie z tego świata
Chrześcijańsko-anarchistyczne przesłanki filozofii profetycznej Mikołaja Bierdiajewa”

Chrześcijański anarchizm to nie tylko Lew Tołstoj czy Catholic Worker! Znany rosyjski filozof Mikołaj Bierdiajew okazuje się być również anarchochrześcijaninem. Krótki acz treściwy zarys życiowej filozofii tej wybitnej postaci.

 


T. Kaczynski (Unabomber)
„Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość”

Słynny manifest antytechnologiczny, napisany przez człowieka, którego FBI poszukiwało prawie 20 lat za zamachy bombowe. Radykalna krytyka cywilizacji technologicznej, ukazanie je słabości i błędów, nakreślenie dróg wyjścia z sytuacji. Trudne pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Żadnych banałów, sloganów i recept znanych z nudnych książek przedstawicieli establishmentu. Nie znajdziesz tu postawy „za, a nawet przeciw”. Manifest wojownika naszych czasów. Jeden z najsłynniejszych tekstów końca XX wieku.

„Ideologia, w celu uzyskania poważnego poparcia, musi posiadać ideały pozytywne i negatywne; musi być ZA czymś, jak również PRZECIWKO czemuś. Pozytywnym ideałem, jaki proponujemy jest Natura. To znaczy DZIKA natura, te aspekty funkcjonowania Ziemi i jej żywych organizmów, które są wolne od ludzkiej ingerencji kontroli. W obrębie dzikiej natury umiejscawiamy również naturę człowieczą, przez co rozumiemy te aspekty istnienia osoby ludzkiej, które nie są podporządkowane regulacjom ze strony zorganizowanego społeczeństwa, lecz są wynikiem przypadku, wolnej woli czy Boga. „
/Fragment książki/


K. W. Gierasimienko
„Machno (jedna z prawd)”
tłumaczenie: L. Przychodzki

O Machno, anarchistycznym przywódcy powstania na Ukrainie w czasach bolszewickiej rewolucji pisze jeden z jego ideowych przeciwników. Mimo, iż rzecz ma charakter paszkwilu, to zawiera w sobie wiele cennych uwag i informacji o tej inspirującej i ciekawej postaci.

Broszura wydana wspólnie z Oficyną Wydawniczą „ULICA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”

Pobierz broszurę w formacie .pdf [2mb]


N. Krajewska
„Osiem miesięcy w południowym meksyku czyli Oaxaca od środka”

Broszura będąca cegiełką benefitową na działania społeczne prowadzone przez autorkę wśród meksykańskich Indian mieszkających w regionie Loxichia.

Poniżej prezentujemy fragment broszury:

Region Loxicha leży w wysokich meksykańskich górach na południu stanu Oaxaca, w okolicy miasta Pochutla. Zamieszkują go 32 lokalne społeczności, których łączna liczba mieszkańców wynosi 35 000. Używają swojego języka zapoteca, dziedzictwa po przodkach Xiches. 60% Indian mówi tylko w tym języku. 80% z nich to analfabeci. Tylko 7 wiosek ma elektryczność. Nie ma tam żadnego źródła wody zdatnej do picia. Dowożą ją specjalne beczkowozy, ale w porze deszczowej droga jest tak rozmiękła, że nie są w stanie nią przejechać. Na cały region jest tylko jeden doktor i pielęgniarka. Wiele wiosek jest oddalonych o 8-12 godzin od miejsca, gdzie można uzyskać poradę lekarską. Powszechne są więc takie dolegliwości jak niedożywienie, anemia, biegunka.

Społeczność Indian Loxichi, aby sobie poradzić w trudnych warunkach i przetrwać wytworzyła swój rodzaj kolektywu i pracy zbiorowej oraz wzajemnej pomocy. Po swoich przodkach odziedziczyli organizację lokalnej władzy, kościelną i pracowniczą zwaną Tequio. Ta organizacja to nic innego jak praca na rzecz całej społeczności bez pobierania za to żadnej opłaty. Wszystkie ważne decyzje podejmowane są na walnych zebraniach całej wioski przez konsensus, podczas nich w wyborach bezpośrednich wybiera się też lokalne władze. Ludzie zawsze wybierają tych co najwięcej pracują na rzecz społeczności i są odpowiedzialni. To jest rodzaj uznania i poparcia społeczności lokalnej dla ich pracy.

Właściwą treść broszury stanowią e-maile wysyłane przez autorkę do przyjaciół w Polsce, będące czymś w rodzaju pamiętnika spisywanego na żywo w czasie pobytu na meksykańskiej ziemi. Mamy więc tu zarówno działania społeczne, opisy meksykańskiego ruchu wolnościowego i praw człowieka, imprezy z tamtejszymi punkowcami jak i coś o ludowych zwyczajach. Dodatkowo w broszurze umieszczono tłumaczenia ulotek, artykułów oraz wywiad na temat ruchu Zapatystów z portugalskim pisarzem i laureatem Nagrody Nobla, Jose Saramago.


„Dlaczego nie lubimy Unii Europejskiej.
Stanowisko środowisk antysystemowych wobec integracji z Unią Europejską”

W tej oto broszurze – „Dlaczego nie lubimy Unii Europejskiej. Stanowisko środowisk antysystemowych wobec integracji z Unią Europejską” przedstawimy poglądy anarchistów, środowisk ekologicznych i radykalnie lewicowych wobec Zjednoczonej Europy i ewentualnego przystąpienia do niej Polski. Powstała ona m. in., aby pokazać, że przeciwko Unii nie są tylko i wyłącznie prawicowe oszołomy i katolicko-narodowi radykałowie. Drugą częścią broszury stanowi esej Brunatna Europa przedstawiający narodowo-socjalistyczną i faszystowską koncepcję zjednoczenia Europy.

[Zobacz „Stanowisko anarchistów wobec Unii Europejskiej”]


S. Dzikowski, P. Frankowski
„Polski anarchista czy „heretyk” myśli rewolucyjnej.
Życie, działalność i poglądy Jana Wacława Machajskiego”

Machajski był jedną z niewielu postaci z polskim ruchu rewolucyjnym, która potrafiła stworzyć własną ideologie społeczno-polityczną będącą mieszanką anarchizmu o zabarwieniu antyinteligenckim, syndykalizmu i wiary w siłę klasy pracującej.
Niniejsza broszura zawiera w sobie zarówno wątki biograficzne jak i ideologiczne tej zacnej postaci.


 „Trzeci Świat. Bankructwo kilku mitów”

Broszura opisuje rzeczywiste przyczyny głodu i nędzy w Trzecim Świecie.
Obala powszechne mity na temat przyczyn tych zjawisk: zacofania technologicznego, przeludnienia, klęsk naturalnych. Wskazuje na rzeczywiste ich przyczyny: bezpardonową eksploatację przez wielki biznes i skorumpowane rządy. Zobacz, jak w praktyce działają „wolny rynek” i „pomoc humanitarna”.
Rzecz przydatna do zrozumienia problematyki światowego głodu, wyzysku, globalizacji…


 J. Tomasiewicz
„Między faszyzmem a anarchizmem.
Nowe idee dla Nowej Ery”

Książka będąca zbiorem tekstów jakie ukazały się w rożnych pismach antysystemowych. Jak mówi sam tytuł znajdziemy tu zarówno coś niestandardowych faszystach jak i narodowych komunistach czy prawicowych anarchistach. Sporo miejsca jest tez o ekologii, neopoganiźmie itp.

Posse Comitatus: konserwatywni anarchiści Ameryki
Trzecia Droga: nazistowska agentura czy neofici lewicy?
Dzieci Sorela i Piłsudskiego. Dzieje syndykalizmu polskiego
„Konserwatyzm New Age” Johna Graya
Socjobiologia: Człowiek jako zwierzę

Książka wydana wspólnie z wydawnictwem „Zima” (2000)


 J. P. Waluszko
„Sarmacja”

Broszura zawiera w sobie dwa teksty: „Rzecz o Sarmacyi, ukształtowaniu, miejscu w Europie i szansach jej rozwoju przez powrót do korzeni” i „Mitozofia sarmacka” autorstwa jednego z założycieli Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Jest to zupełnie inne spojrzenie na historie i kulturę polski niż to o jakim możemy się dowiedzieć w szkołach czy na uniwersytetach.
Spojrzenie iście anarchistyczne!

Rzecz o Sarmacyi, ukształtowaniu, miejscu w Europie i szansach jej rozwoju przez powrót do korzeni
Mitozofia sarmacka


„ABC Anarcho – syndykalizmu”

Czym jest anarchosyndykalizm? Kim są anarchosyndykaliści?
Dlaczego anarchosyndykalizm jest realną alternatywą?
Na te pytania z pewnością znajdziesz odpowiedzi w tej broszurce!

Platforma programowa anarcho – syndykalistów

 

 


T. Szczepański
„Ruch anarchistyczny na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w dobie rewolucji 1905-07”

Przystępnie napisana historia polskiego anarchizmu w okresie jego największej popularności na naszych ziemiach. Poza opisem wielu ważnych wtedy wydarzeń, broszura zawiera również skrócone biogramy czołowych polskich teoretyków anarchizmu: Abramowskiego, Zielińskiego, Wróblewskiego, Machajskiego.

 


 G. Jaszuński
„Sacco i Vanzetti”

Przerażająca historia dwóch anarchistów włoskiego pochodzenia skazanych niewinnie przez amerykański wymiar (nie)sprawiedliwości na karę śmierci.
Broszura zawiera opis całego procesu jak i obrony przez proletariat całego świata anarchistycznych męczenników.

Broszura wydana wspólnie z Anarchistyczną Oficyną Wydawniczą „NABAT”

 


„Wstęp do anarchizmu”

Przeczytaj broszurę

 

 

 


A. Kruczkiewicz
„Ruch anarchistyczny w Polsce – program i działalność 1983 – 1997”

Historia współczesna anarchizmu polskiego opatrzona licznymi fotografiami i reprodukcjami plakatów.

 

 


 R. Kasprzycki
„Przeciwnicy i piewcy faszyzmu w literaturze europejskiej”

Broszura mająca za zadanie bliższe przedstawienie problematyki wpływu ideologii faszystowskiej na międzywojenna literaturę europejską.
Tekst podzielony jest na poszczególne kraje (Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Norwegia, Polska) oraz uzupełniony fotografiami opisywanych pisarzy.
W czasie, gdy politycy mówią o powrocie państwa narodowego, jest to ważna i obowiązkowa lektura!

Niniejsza praca jest próbą przedstawienia zmagania literatów ze zjawiskiem faszyzmu, ale też zobrazowania opowiedzenia się europejskich pisarzy po jednej i drugiej stronie. W niektórych przypadkach starałem się ukazać genezę zaangażowania konkretnej postaci w dany nurt ideologiczny. Nie czyniłem tego zawsze, a jedynie wtedy, kiedy wydawało mi się to konieczne. Wypracowanie to jest raczej przeglądem sytuacji w poszczególnych krajach, niż analizą konkretnego przypadku.”


Dmitry Orlov
„Pochwała Anarchii (braku hierarchii)”

Przeczytaj broszurę

 

 

 

 


David Greaber
„Czy jesteś anarchist(k)ą? i inne eseje…”

 

 

 

 

 


Daniel Grinberg
„Radykalizm Żydowski na ziemiach polskich: wyzwania i odpowiedzi”

 

 

 

 


Jakub Rudnicki
„Husycki chiliazm jako preanarchistyczna ideologia wolnościowa”