Tag: Bakunin

0

Religia i materializm #17 (2/2002)

Wstęp do dyskusji na temat religii, która odbyła się na konferencji ACF (Anarchist Communist Federation) w Glasgow w sierpniu 1996. We wstępie zawarte są cytaty z książki Michała Bakunina „Bóg i państwo”. Bakunin, „Bóg...

0

Bakunin na Łużycach #48 (1/2018)

Każdy, kto choć trochę interesuje się skrajna prawicą w tym kraju, z pewnością spotkał się z niejakim Tomaszem Szczepańskim, prezesem i „fuhrerem” neopogańsko-nacjonalistycznego Stowarzyszenia „Niklot”. Szczepańskim przeszedł w swym życiu dość zadziwiającą drogę ideową....

0

„Bóg i państwo” – fragmenty #17 (2/2002)

Trzy pierwiastki czyli trzy podstawowe rzeczy stanowią w historii konieczne warunki wszelkiego rozwoju ludzkiego, zbiorowego lub indywidualnego, a mianowicie: strona zwierzęca człowieka, myśl i bunt. Pierwszemu pierwiastkowi odpowiada właściwie powiedziawszy ekonomia socjalna i prywatna;...