Tag: miasto

0

Bunt miast #38 (1/2013)

„Prawo do miasta jest czymś o wiele szerszym niż prawo dostępu jednostki lub grupy do zasobów, które zawiera miasto – jest prawem do zmiany: wynajdywania miasta na nowo takim, jakim go pragniemy” – napisał...