Tag: socjologia

0

Kobieta w kulturach etnicznych #16 (1/2002)

Na fali kontrkultury lat 60-tych wyłonił się ruch feministyczny kwestionujący kulturę zachodnią jako model oparty na patriarchacie, a odwołujący się do idei kultur matriarchatu. W myśl tej doktrynalnej opozycji, matriarchat oparty na kulturze rolników...