Tag: związki zawodowe

0

Związki w odwrocie #16 (1/2002)

Zbyt duże upolitycznienie, utrata wiarygodności i niedostosowanie do zmieniającej się sytuacji gospodarczej to niektóre z powodów masowego odpływu członków ze związków zawodowych na świecie. Sytuacja stała się na tyle poważna, że niektórzy wróżą nawet ich zanik za kilkadziesiąt lat. Sytuacja taka zaczyna pojawiać się także w Polsce.

0

Anarchistyczny program dla Świata Pracy #18 (1/2003)

Mamy dziś do czynienia z ogólnym niepokojem i gniewem wśród ludzi pracy, nawet mimo tego, iż większość pracowników nadal hołduje zwyczajowym “amerykańskim” zapatrywaniom (poparcie dla kapitalizmu, systemu dwupartyjnego, w pewnym stopniu rasizmu, patriotyzmu, itp.)....