Tag: abramowski

0

Duchowość Edwarda Abramowskiego #17 (2/2002)

(…) Od idei „nadczłowieczeństwa” krok następny, a chyba nieuchronny, wiedzie ku mistycyzmowi religijnemu. Wolnomyśliciel w ostatniej fazie życia jedna się z Bogiem. W eseju Życie i słowo (1915) używa terminu sakrament braterstwa. Ale nie...

0

Koncepcje ewolucji społecznej Edwarda Abramowskiego i ich anarchistyczna krytyka #35 (2/2011)

Wiosną tego roku pewną sensację w polskich środowiskach anarchistycznych wzbudziło wydanie przez łódzkie stowarzyszenie‭ ‬Obywatele Obywatelom wyboru prac Edwarda Abramowskiego,‭ ‬zatytułowanego‭ ‬Kooperatywa i towarzyszący temu wydarzeniu ogólnopolski cykl spotkań,‭ ‬promujących spółdzielczość jako alternatywę dla...