Tag: bolszewizm

0

Czarna Gwardia #25 (2/2007)

Do broni! Nie zważając na wszelkie różnice ideologiczne, anarchiści zazwyczaj wspomagali bolszewików podczas październikowego przewrotu. Podejście takie tłumaczył A. Borowoj, twierdząc, iż budowa socjalizmu to etap, który bezwzględnie przejść trzeba. Według niego zadanie socjalizmu...

0

O partiach robotniczych… #22 (2/2005)

Co kilka lat, gdzieś na świecie powstaje inicjatywa stworzenia „partii robotniczej”. To dziwne, że choć podobne partie mogą się poszczycić bardzo mizernymi osiągnięciami, wciąż znajdują się ludzie, którzy myślą, że ich partia będzie inna....