Tag: urbanistyka

0

Bunt miast #38 (1/2013)

„Prawo do miasta jest czymś o wiele szerszym niż prawo dostępu jednostki lub grupy do zasobów, które zawiera miasto – jest prawem do zmiany: wynajdywania miasta na nowo takim, jakim go pragniemy” – napisał...

0

Śmierć miasta? #27 (2/2008)

Współczesna przestrzeń miejska to pole walki. Dążenia zwykłych mieszkańców coraz częściej kolidują z interesami grup, posiadających kapitał i władzę. Zarówno dysproporcje ekonomiczne, jak i przestrzenne, które wyraźnie zarysowały się w ostatnich latach, przyniosły w...