Tag: zsrr

0

Sprzedana demokracja: ZSRR i Nieformalni (fragmenty) #36 (1/2012)

Kampania komsomolska.‭ ‬Atak na aparat 6.‭ ‬grudnia‭ (‬1986‭ ‬r.‭ ‬-‭ ‬przyp.‭ ‬tłum.‭) ‬sekretarz komsomolskiej organizacji Wydziału Nauk Biologicznych MGU‭ (‬Moskiewski Uniwersytet Humanistyczny‭ ‬-‭ ‬przyp tłum.‭) ‬-‭ ‬W.‭ ‬Timakow‭ ‬-wystąpił na komsomolskiej konferencji z propozycję...

0

Czarna Gwardia #25 (2/2007)

Do broni! Nie zważając na wszelkie różnice ideologiczne, anarchiści zazwyczaj wspomagali bolszewików podczas październikowego przewrotu. Podejście takie tłumaczył A. Borowoj, twierdząc, iż budowa socjalizmu to etap, który bezwzględnie przejść trzeba. Według niego zadanie socjalizmu...