Tag: ruch robotniczy

0

Związki w odwrocie #16 (1/2002)

Zbyt duże upolitycznienie, utrata wiarygodności i niedostosowanie do zmieniającej się sytuacji gospodarczej to niektóre z powodów masowego odpływu członków ze związków zawodowych na świecie. Sytuacja stała się na tyle poważna, że niektórzy wróżą nawet ich zanik za kilkadziesiąt lat. Sytuacja taka zaczyna pojawiać się także w Polsce.

0

Z dziejów europejskiego anarchosyndykalizmu #44 (2/2015)

Rok ubiegły przyniósł kolejną pozycję, poświęconą ruchowi syndykalistycznemu w jego anarchistycznej odsłonie. Nakładem Oficyny Trojka ukazała się bowiem praca Macieja Drabińskiego Anarchosyndykalizm w Europie. Teoria i praktyka, poświęcona dziejom robotniczego anarchizmu na Starym Kontynencie....

0

Syndykalizm nie jedno ma imię #41 (1/2014)

Ubiegły rok wydawniczy okazał się bardzo udany, biorąc pod uwagę jakość prac dotyczących szeroko pojętej problematyki ideologii syndykalistycznej. Poza recenzowaną w bieżącym numerze książką Grzegorza Zackiewicza na temat rodzimego ruchu syndykalistycznego, w 2013 r....

0

Encyklopedia polskiego syndykalizmu #41 (1/2014)

Latem 2013 r. do rąk czytelników trafiła książka autorstwa Grzegorza Zackiewicza, pt. Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistość politycznej I połowy XX wieku. Autor dzieła jest historykiem, sowietologiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Białymstoku, zajmującym...

0

Dzieci Sorela i Piłsudskiego. Dzieje syndykalizmu polskiego

Jak napisał jeden z ideologów ruchu Kazimierz Zakrzewski, polski syndykalizm „jest związany ściśle genetycznie i ideowo z Rewolucją Majową (1926 r. – J.T.), jej zawdzięcza swe mity i tę rewolucyjną psychikę, (…) bez której...

0

O partiach robotniczych… #22 (2/2005)

Co kilka lat, gdzieś na świecie powstaje inicjatywa stworzenia „partii robotniczej”. To dziwne, że choć podobne partie mogą się poszczycić bardzo mizernymi osiągnięciami, wciąż znajdują się ludzie, którzy myślą, że ich partia będzie inna....

0

Edypskiego przypadki… #18 (1/2003)

„23 listopada 1970 roku w rzece Chicago znaleziono ciało Stanisalausa Edypskiego, lat czterdzieści sześć, zamieszkałego przy West Irwing Park Road. Zgodnie z raportem laboratorium policyjnego, śmierć nie nastąpiła przez utopienie, lecz w wyniku obrażeń...

0

Anarchistyczny program dla Świata Pracy #18 (1/2003)

Mamy dziś do czynienia z ogólnym niepokojem i gniewem wśród ludzi pracy, nawet mimo tego, iż większość pracowników nadal hołduje zwyczajowym “amerykańskim” zapatrywaniom (poparcie dla kapitalizmu, systemu dwupartyjnego, w pewnym stopniu rasizmu, patriotyzmu, itp.)....

0

Nowy kodeks pracy nie przejdzie! #16 (1/2002)

Przez wiele lat panowania komunistycznego reżimu polscy robotnicy domagali się swoich praw, między innymi godnych warunków pracy, płacy i wolności zrzeszania się w organizacjach pracowniczych. Cały naród pokładał nadzieję w zwycięstwie walki robotników z...