Kategoria: Historia

0

Anarchistyczny blues #39/40 (2-3/2013)

Spośród wybitnych nowoorleańskich muzyków, aktywnych na początku XX wieku, postacią niedocenioną i przez wielu zapomnianą zdaje się być Antonio Maggio, kojarzony raczej wyłącznie z wydanym w roku 1908 pionierskim singlem pt. I Got the...

0

Ostatni z maksymalistów #38 (1/2013)

Jestem wrogiem wszelakich konstytucji, Buntownikiem,‭ ‬także terrorystą, Jestem badaczem rewolucji‭ ‬- Wszak ze mnie eser jest‭ ‬-‭ ‬maksymalista‭! -‭ ‬fragment jednego z wierszy J.‭ ‬I.‭ ‬Żukowskiego-Żuka Józef Iwanowicz‭ ‬Żukowski-Żuk‭ (‬1889-1937‭)‬ -‭ ‬eserowiec-maksymalista polskiego pochodzenia,‭...

0

Związek Socjalistów-Rewolucjonistów Maksymalistów #38 (1/2013)

Na początku XX w.‭ ‬w Imperium Rosyjskim obok anarchistów bardziej znaną ze stosowania terroru była wywodząca się z tradycji narodnickiej‭ ‬Partia Socjalistów-Rewolucjonistów‭ (‬PSR‭) (‬1‭) (‬powstała w Rosji na przełomie lat‭ ‬1901/1902‭ ‬w wyniku zjednoczenia...

0

Robotnicze bratobójstwo. Łódź 1906-1907 #37 (2/2012)

W połowie‭ ‬1906‭ ‬roku całą Europę obiegła wiadomość,‭ ‬informująca o prawdziwej wojnie domowej,‭ ‬jaka ma miejsce w robotniczej Łodzi.‭ ‬W mieście już wielokrotnie dochodziło do aktów przemocy,‭ ‬ale ofiarami zawsze byli znienawidzeni majstrowie,‭ ‬fabrykanci,‭ ‬policjanci czy szpicle.‭ ‬Mimo różnic ideologicznych zachowywana była zawsze cienka równowaga nie‭ ‬wchodzenia sobie w drogę robotników,‭ ‬przygniatanych w taki sam sposób fatalnymi warunkami socjalnymi i ciężką pracą.‭ ‬Łódź,‭ ‬jedno z najszybciej rozwijających się miast Europy,‭ ‬była również tyglem kulturowym,‭ ‬narodowościowym,‭ ‬religijnym i politycznym.‭ ‬Obok siebie mieszkali Polacy,‭ ‬Żydzi,‭ ‬Niemcy,‭ ‬Rosjanie,‭ ‬ale były też spore grupy Czechów,‭ ‬Francuzów,‭ ‬Anglików,‭ ‬Białorusinów,‭ ‬Ukraińców.‭ ‬Katolicy,‭ ‬protestanci,‭ ‬wyznawcy Jahwe,‭ ‬mariawici i w końcu socjaliści,‭ ‬komuniści,‭ ‬syjoniści,‭ ‬anarchiści,‭ ‬narodowcy i esdecy…‭ ‬W kwestii narodowościowej nigdy nie doszło w mieście do większych sporów i mimo kilku prób skłócenia‭ ‬-‭ ‬prowokacje nigdy nie miały masowego charakteru.‭ ‬Podobnie było z wyznawcami różnych religii,‭ ‬nie licząc początkowego sporu między katolikami i odłączonymi od nich mariawitami.‭

0

Anarchistyczni abstynenci #27 (2/2008)

czyli zagubiona karta z dziejów hiszpańskiego anarchizmu Sprawą rzadko uświadamianą sobie przez anarchistów jest faktyczne zerwanie ciągłości ruchu w okresie II wojny światowej. W latach 50. XX w. anarchizm ograniczał się do nielicznych grupek...

0

Seksualność wyklęta #25 (2/2007)

czyli o prostytutkach, więźniarkach i lesbijkach w III Rzeszy Niemieckiej Hitlerowski reżim uzurpował sobie prawo do decydowania o ciałach Niemców. Wdarł się w najintymniejsze sfery życia, podporządkowując ich seksualność narodowi i państwu. Pruderia i...

0

Religia Nestora Machno #25 (2/2007)

Wprowadzenie Na początku chciałbym zaznaczyć, że nie jestem anarchistą ani osobą religijną. Do napisania tego artykułu skłonił mnie fakt, że pomimo 3 lat pracy nad scenariuszem filmu o Nestorze Machno, intensywnych, szczegółowych badań i...

0

Krynki – działalność anarchistów #25 (2/2007)

Anarchistyczne credo Anarchiści zajmowali wyjątkowe miejsce pośród bojowników o nowy, wolnościowy porządek w Krynkach. Jak dobrze wiadomo nie akceptowali oni żadnych społecznych i państwowych reguł opartych na przymusie i prawie. W Krynkach, tak jak...

0

Czarna Gwardia #25 (2/2007)

Do broni! Nie zważając na wszelkie różnice ideologiczne, anarchiści zazwyczaj wspomagali bolszewików podczas październikowego przewrotu. Podejście takie tłumaczył A. Borowoj, twierdząc, iż budowa socjalizmu to etap, który bezwzględnie przejść trzeba. Według niego zadanie socjalizmu...