Tag: socjalizm

0

Sprzedana demokracja: ZSRR i Nieformalni (fragmenty) #36 (1/2012)

Kampania komsomolska.‭ ‬Atak na aparat 6.‭ ‬grudnia‭ (‬1986‭ ‬r.‭ ‬-‭ ‬przyp.‭ ‬tłum.‭) ‬sekretarz komsomolskiej organizacji Wydziału Nauk Biologicznych MGU‭ (‬Moskiewski Uniwersytet Humanistyczny‭ ‬-‭ ‬przyp tłum.‭) ‬-‭ ‬W.‭ ‬Timakow‭ ‬-wystąpił na komsomolskiej konferencji z propozycję...