Tag: rewolucja rosyjska

0

Priamuchińskijie Cztienija 2017 #47 (2/2017)

W tym roku przypada setna rocznica rewolucji 1917 roku w Rosji. Anarchiści, udziału których w tych wydarzeniach nie da się przecenić, stali się centralnym punktem dyskusji tegorocznej konferencji Priamuchińskije Cztienija. O tej unikatowej naukowej...

0

Religia Nestora Machno #25 (2/2007)

Wprowadzenie Na początku chciałbym zaznaczyć, że nie jestem anarchistą ani osobą religijną. Do napisania tego artykułu skłonił mnie fakt, że pomimo 3 lat pracy nad scenariuszem filmu o Nestorze Machno, intensywnych, szczegółowych badań i...

0

Czarna Gwardia #25 (2/2007)

Do broni! Nie zważając na wszelkie różnice ideologiczne, anarchiści zazwyczaj wspomagali bolszewików podczas październikowego przewrotu. Podejście takie tłumaczył A. Borowoj, twierdząc, iż budowa socjalizmu to etap, który bezwzględnie przejść trzeba. Według niego zadanie socjalizmu...

0

Inny Świat numer 47 (2/2017)

Spis treści: Priamuchińskijie Cztienija 2017 Anarchiści w rosyjskich rewolucjach. O roli anarchistów w wydarzeniach 1917 roku rozmawiamy z Dariuszem Wierzchosiem Rewolucja w Rosji wczoraj i dziś Chusty błękitne, chusty czerwone, a może jednak czarne...