Tag: anarchosyndykalizm

0

Z dziejów europejskiego anarchosyndykalizmu #44 (2/2015)

Rok ubiegły przyniósł kolejną pozycję, poświęconą ruchowi syndykalistycznemu w jego anarchistycznej odsłonie. Nakładem Oficyny Trojka ukazała się bowiem praca Macieja Drabińskiego Anarchosyndykalizm w Europie. Teoria i praktyka, poświęcona dziejom robotniczego anarchizmu na Starym Kontynencie....

0

Sprzedana demokracja: ZSRR i Nieformalni (fragmenty) #36 (1/2012)

Kampania komsomolska.‭ ‬Atak na aparat 6.‭ ‬grudnia‭ (‬1986‭ ‬r.‭ ‬-‭ ‬przyp.‭ ‬tłum.‭) ‬sekretarz komsomolskiej organizacji Wydziału Nauk Biologicznych MGU‭ (‬Moskiewski Uniwersytet Humanistyczny‭ ‬-‭ ‬przyp tłum.‭) ‬-‭ ‬W.‭ ‬Timakow‭ ‬-wystąpił na komsomolskiej konferencji z propozycję...