Otagowane jako: recenzja

0

Ducha (Anarchii) nie gaście! #48 (1/2018)

Tymoteusz Onyszkiewicz dał się już poznać z jednej strony, jako autor quasi-autobiograficznych wspomnień z niedawnej buntowniczej przeszłości (Czas: Anarchia. Tryb: Rewolucja, Opary anarchii. Łzy rewolucji), a z drugiej, jako nieustraszony propagator „łagodnej” wersji anarchizmu,...

0

Bakunin na Łużycach #48 (1/2018)

Każdy, kto choć trochę interesuje się skrajna prawicą w tym kraju, z pewnością spotkał się z niejakim Tomaszem Szczepańskim, prezesem i „fuhrerem” neopogańsko-nacjonalistycznego Stowarzyszenia „Niklot”. Szczepańskim przeszedł w swym życiu dość zadziwiającą drogę ideową....

0

Więcej niż hałas #48 (1/2018)

JUDE. Słowo klucz. Niemieckie określenie osoby narodowości żydowskiej. W okresie szoah, w języku okupanta słowo naznaczone piętnem pogardy. W języku polskiej ulicy, kibolskim slangu – przeciwnik, wróg. Słowo tak często malowane na ścianach polskich...

0

Z dziejów europejskiego anarchosyndykalizmu #44 (2/2015)

Rok ubiegły przyniósł kolejną pozycję, poświęconą ruchowi syndykalistycznemu w jego anarchistycznej odsłonie. Nakładem Oficyny Trojka ukazała się bowiem praca Macieja Drabińskiego Anarchosyndykalizm w Europie. Teoria i praktyka, poświęcona dziejom robotniczego anarchizmu na Starym Kontynencie....

0

Polski debiut Goldman… po 105 latach #44 (2/2015)

Emma Goldman (1869-1940) nigdy nie znalazła godnego miejsca wśród najważniejszych myślicieli i teoretyków anarchizmu, takich jak Kropotkin, Bakunin, czy Proudhon. Choć poświęcono jej szereg książek biograficznych, doceniana jest przede wszystkim jako żarliwa mówczyni oraz...

0

Anarchista w drodze do Magadanu… #41 (1/2014)

Książka Igora Oliniewicza została wydana w kwietniu 2013 roku w dość małym nakładzie – 900 egzemplarzy. Potrzebną do edycji kwotę udało się uzbierać dzięki wsparciu przyjaciół anarchisty i osób nieobojętnych jego sprawie. Igor jest...

0

Syndykalizm nie jedno ma imię #41 (1/2014)

Ubiegły rok wydawniczy okazał się bardzo udany, biorąc pod uwagę jakość prac dotyczących szeroko pojętej problematyki ideologii syndykalistycznej. Poza recenzowaną w bieżącym numerze książką Grzegorza Zackiewicza na temat rodzimego ruchu syndykalistycznego, w 2013 r....

0

Encyklopedia polskiego syndykalizmu #41 (1/2014)

Latem 2013 r. do rąk czytelników trafiła książka autorstwa Grzegorza Zackiewicza, pt. Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistość politycznej I połowy XX wieku. Autor dzieła jest historykiem, sowietologiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Białymstoku, zajmującym...

0

Dita Parlo i kino buntowników #41 (1/2014)

Organizatorzy pierwszej konferencji, towarzyszącej festiwalowi Konstelacja Szczecin, mieli szereg pytań: jak oraz czy w ogóle jej pomysł przyjmą szczecinianie? Czy „obudowanie” przeglądu mniej „filmowymi” imprezami, tj. spotkaniem naukowców, jest w ogóle potrzebne? Te wątpliwości...

0

Bunt miast #38 (1/2013)

„Prawo do miasta jest czymś o wiele szerszym niż prawo dostępu jednostki lub grupy do zasobów, które zawiera miasto – jest prawem do zmiany: wynajdywania miasta na nowo takim, jakim go pragniemy” – napisał...

0

Czarne Szeregi i nie tylko… #36 (1/2012)

W‭ ‬2011‭ ‬roku ukazała się książka Helge Döhring,‭ ‬niemieckiego historyka związanego z funkcjonującym od‭ ‬2007‭ ‬roku,‭ ‬skoncentrowanym głównie na internetowych publikacjach,‭ ‬Instytutem Badań nad Syndykalizmem,‭ ‬poświęcona‭ ‬Schwarze Scharen‭ (‬Czarne Szeregi‭)‬,‭ ‬czyli anarchistycznym inicjatywom walki...

0

Koniec epoki chciwości? #31 (1/2010)

Paul Mason, redaktor ekonomiczny głównego serwisu informacyjnego drugiego kanału brytyjskiej telewizji publicznej BBC Newsnigth, zadebiutował jako pisarz w roku 2006 książką Live Working or Die Fighting. Ta napisana z pasją i nieukrywanym, politycznym zaangażowaniem...

0

Żyd, anarchista… stalinista #30 (3/2009)

Młody polski Żyd, Beniamin Goldberg, po raz pierwszy zetknął się z anarchizmem już w szkole, uczęszczając od 1919 roku do żydowskiego gimnazjum Chinum Jelodim w Warszawie. Jednym z tamtejszych nauczycieli był niejaki Abraham Gross,...

0

Śpij spokojnie, Jasny Duchu! #30 (3/2009)

Edward Abramowski to postać, której w polskim ruchu anarchistycznym przedstawiać chyba nie trzeba. Choć sam nigdy mianem anarchisty się nie określił, to na rodzimych anarchistów miał przeogromny wpływ. Jego imieniem, bojownicy spod czarnego sztandaru...

0

Śmierć miasta? #27 (2/2008)

Współczesna przestrzeń miejska to pole walki. Dążenia zwykłych mieszkańców coraz częściej kolidują z interesami grup, posiadających kapitał i władzę. Zarówno dysproporcje ekonomiczne, jak i przestrzenne, które wyraźnie zarysowały się w ostatnich latach, przyniosły w...