Otagowane jako: religia

0

Ducha (Anarchii) nie gaście! #48 (1/2018)

Tymoteusz Onyszkiewicz dał się już poznać z jednej strony, jako autor quasi-autobiograficznych wspomnień z niedawnej buntowniczej przeszłości (Czas: Anarchia. Tryb: Rewolucja, Opary anarchii. Łzy rewolucji), a z drugiej, jako nieustraszony propagator „łagodnej” wersji anarchizmu,...

0

Taoizm – alternatywna filozofia Dalekiego Wschodu #17 (2/2002)

Artykuł taki jak ten, którego celem jest pokazanie alternatywności taoistycznej filozofii, a także wskazanie analogii i punktów zbieżnych w zachodnich prądach umysłowych kontestujących swa własną cywilizację należałoby zacząć od nudnych definicji. Zjawisko taoizmu jest...

0

Religia i Rewolucja – Hakim Bey #17 (2/2002)

Prawdziwe pieniądze i hierarchiczna religia pojawiły się w tym samym tajemniczym momencie gdzieś między wczesnym neolitem i trzecim tysiącleciem p.Chr. w Sumerze lub Egipcie. Co było pierwsze – jajko czy kura? Czy jedno było...

0

Anarchizm świętej Rusi #17 (2/2002)

W powszechnej opinii cechą charakterystyczną rosyjskiej kultury, odróżniającą ją od Zachodu, jest jej autorytaryzm. Rzadko dostrzega się drugą stronę medalu, jaką są rosyjskie tradycje anarchistyczne, dużo starsze i żywotniejsze od zachodnich. Wyrosły one –...

0

Chrześcijaństwo i anarchia #17 (2/2002)

Chrześcijańska krytyka anarchizmu Znajduję się w stanie zupełnej sprzeczności z moją epoką. Opiewam wolność, czego moja epoka nie znosi. Nie wielbię rządu i jestem religio-anarchistą, podczas gdy epoka deifikuje rząd. Jestem ekstremalnym indywidualistą, podczas...

0

W ogień! #17 (2/2002)

Bądź tolerancyjny. Pozostań wierny swojej wierze lub swoim przekonaniom, przyjmij jednak, że ktoś może mieć inną wiarę i żywić inne przekonania. Nie czyń nic, nie mów nic, co mogłoby obrazić wiarę innego człowieka: jest...

0

“Bóg i państwo” – fragmenty #17 (2/2002)

Trzy pierwiastki czyli trzy podstawowe rzeczy stanowią w historii konieczne warunki wszelkiego rozwoju ludzkiego, zbiorowego lub indywidualnego, a mianowicie: strona zwierzęca człowieka, myśl i bunt. Pierwszemu pierwiastkowi odpowiada właściwie powiedziawszy ekonomia socjalna i prywatna;...

0

Anarchizm a religia #17 (2/2002)

W powstającej właśnie internetowej stronie zawierającej anarchistyczne faq (taka swoista encyklopedia pełna informacji odnośnych zarówno historii jak i idei anarchistycznych), tak oto przedstawiono problem wzajemności anarchizmu i religii: Czy istnieją religijni anarchiści? Tak, istnieją....

0

Cichy rozkwit muzułmańskiego feminizmu #16 (1/2002)

Ruchy kobiet działają nawet w najbardziej patriarchalnych narodach Islamska feministka to, jak uważają Amerykanie, zaprzeczenie samo w sobie. Pogląd ten rozpowszechnił się w ciągu ostatnich miesięcy, kiedy co wieczór na ekranach telewizorów gościły obrazy...

0

Chrześcijaństwo feministyczne #16 (1/2002)

Chrześcijaństwo jest w oczach feministek religią na wskroś patriarchalną. Nie jest to do końca słuszne, gdyż od zarania obecny był w chrześcijaństwie pierwiastek żeński – kult Matki Boskiej. Jeden z najwybitniejszych religioznawców Mircea Eliade...