Tag: rosja

0

Rosja: Sprawa „Sieci” #48 (1/2018)

2017 roku. Państwo rosyjskie aktywnie uczestniczy w wojnie syryjskiej. Stosunki międzynarodowe zostały zniszczone aneksją Krymu, interwencjami wojennymi i groźbami. Sankcje handlowe i spadek cen energii dobijają ekonomię. Zabójstwo znanego opozycyjnego polityka Niemcowa, setki politycznych...

0

Priamuchińskijie Cztienija 2017 #47 (2/2017)

W tym roku przypada setna rocznica rewolucji 1917 roku w Rosji. Anarchiści, udziału których w tych wydarzeniach nie da się przecenić, stali się centralnym punktem dyskusji tegorocznej konferencji Priamuchińskije Cztienija. O tej unikatowej naukowej...

0

Dzieje odeskiego anarchizmu #46 (1/2017)

Wiktor Sawczenko jest historykiem, który w swoim dorobku ma kilka monografii i wiele artykułów poświęconych historii ruchu anarchistycznego w Ukrainie oraz lokalnej historii Odessy (2). Pisze scenariusze dla filmów historycznych oraz konsultuje filmy telewizyjne...

0

Uwagi na marginesie książki historycznej #44 (2/2015)

Trudno pisać recenzję książki, która nie jest ani monografią, ani zbiorem dokumentów, ani utworem literackim. Mowa tu o kolejnej pozycji Oficyny Wydawniczej Bractwa Trojka, autorstwa Noja Gitera-Granatsztajna, Barykady i katorga. Wspomnienia anarchisty, która ukazała...

0

Sprzedana demokracja: ZSRR i Nieformalni (fragmenty) #36 (1/2012)

Kampania komsomolska.‭ ‬Atak na aparat 6.‭ ‬grudnia‭ (‬1986‭ ‬r.‭ ‬-‭ ‬przyp.‭ ‬tłum.‭) ‬sekretarz komsomolskiej organizacji Wydziału Nauk Biologicznych MGU‭ (‬Moskiewski Uniwersytet Humanistyczny‭ ‬-‭ ‬przyp tłum.‭) ‬-‭ ‬W.‭ ‬Timakow‭ ‬-wystąpił na komsomolskiej konferencji z propozycję...

0

Anarchizm świętej Rusi #17 (2/2002)

W powszechnej opinii cechą charakterystyczną rosyjskiej kultury, odróżniającą ją od Zachodu, jest jej autorytaryzm. Rzadko dostrzega się drugą stronę medalu, jaką są rosyjskie tradycje anarchistyczne, dużo starsze i żywotniejsze od zachodnich. Wyrosły one –...