Tag: demokratyczny konfederalizm

0

Konfederalizm demokratyczny, czyli koncepcja funkcjonowania społeczności bezpaństwowej #44 (2/2015)

Niniejszy artykuł powstał z inspiracji koncepcją Abdullaha Öcalana, kurdyjskiego myśliciela, który wciąż siedzi w tureckim więzieniu za działalność wywrotową. Początkowo zainspirowany marksizmem, Öcalan zwrócił się w kierunku myśli wolnościowej. Studiując pisma Murray’a Bookchina przejął...

0

Nie. To jest autentyczna rewolucja #43 (1/2015)

Z Davidem Graeberem rozmawia Pinar Ogunc. David Graeber, profesor antropologii w Lodyńskiej Szkole Ekonomii, aktywista i anarchista, w październiku ub. r. – w pierwszych tygodniach ataków bojówek ISIS na Kobane w północnej Syrii –...

0

Czym jest ekologia społeczna? #22 (2/2005)

Ekologia społeczna jest kojarzona z ideami i pracami Murraya Bookchina, który pisze o sprawach ekologicznych począwszy od lat pięćdziesiątych, zaś od lat sześćdziesiątych połączył te sprawy z rewolucyjnym społecznym anarchizmem. Jego prace obejmują Anarchizm...

0

Od podstaw #21 (1/2005)

Od prawie dziesięciu lat staram się propagować wolnościowy municypalizm jako jedną z idei, która pozwala ruchowi wolnościowemu odnaleźć ziemię. Z Murrayem Bookchinem korespondowałem w 1995 r., w numerze 9 „Innego Świata” ukazał się mój...